Tipărire

Rezultate examen disertatie iulie 2020 - Promovati

Rezultate examen disertatie iulie 2020 - Nepromovati

Programare examen disertatie 7 iulie 2020

Anunt in atentia absolventilor

Programare examen de disertatie iulie 2020

Model cerere lucrare licenta

Metodologia proprie privind organizarea și desfasurarea examenelor de licenta si disertatie

Fisa consiliere si orientare in cariera

Fisa de inscriere

Declaratie privind originalitatea conţinutului lucrării de disertatie

Ghid elaborarea lucrarii de disertatie 

Comisie de examen de disertaţie:

     Preşedinte:   Prof.univ.dr. Doinel Dinuică

         Membri:   Conf.univ.dr. Marian Ilie

                        Conf.univ.dr. Stancu Radu

       Secretar:   Lect.univ.dr. Dan Dimitrie Raiciu

    Membru supleant:  Prof.univ.dr. Jidovu Nicu