Tipărire

 Dragi studenți,

Așa cum am promis, vă informăm cu privire la modalitatea de susținere a evaluărilor, a examenelor curente pentru sesiunea iunie 2020, a examenelor restanțe / diferență, precum și a examenului de licență și, respectiv, disertație din luna iulie 2020.

Detalii sunt prezentate în Secțiunea Anunțuri, în platforma Blackboard. Toate regulamentele și procedurile adoptate vor fi postate integral în platforma Blackbord, la aceeași secțiune.

Dacă până în prezent nu ați primit mesaje prin platforma Blackboard, vă adresăm rugămintea să contactați de urgență serviciul secretariat pentru a comunica adresa e-mail actuală și corectă, pentru a putea fi informați în timp real asupra normelor și reglementărilor adoptate în prezent, sau care vor fi elaborate în perioada următoare.

Subliniem faptul că, în situația în care nu veți avea o adresă e-mail validă, nu veți putea susține examenele și evaluările de semestru / de final de an.

Vă mulțumim pentru sprijin și colaborare

Decan,

Conf.univ.dr. Ilie Marian