Tipărire

E-Governance and E-Justice in the Space of Freedom, Security and Justice of the European Union - III edition - iunie 2021

Simpozionul științific al studenților / masteranzilor haretiști: Dreptul și administrația – fundamente ale construcției europene 15 MAI 2019

Program Conferinta Internationala - 100 YEARS OF UNITED ROMANIA WITHIN THE INTERNATIONAL RELATIONS CONTEXT - 17,18 mai 2018

Conferinta Internationala -100 YEARS OF UNITED ROMANIA WITHIN THE INTERNATIONAL RELATIONS CONTEXT- 17,18 mai 2018

Conferinta - Consecințele Juridice, Politice și Administrative ale Aderării României la Uniunea Europeană, 11 mai 2017 ora 09.30

Programul Conferintei Consecințele Juridice, Politice și Administrative ale Aderării României la Uniunea Europeană, 11 mai 2017 ora 09.30