Tipărire

 

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Ştiinţe Administrative 

Șoseaua  Berceni nr.24, sector 4, Bucureşti

Telefon: 021.334.44.19 / 021.455.1038;

Fax: 021.334.52.53; e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;

 

Prezentarea generală

a Facultății de Științe Juridice și Științe Administrative, București

Universitatea Spiru Haret este o instituție de învățământ superior, parte a sistemului național de educație, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, acreditată prin Legea nr. 443/2002 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 9 iulie 2002) și funcționează în concordanță cu prevederile Legii educației naționale nr.1/2011.

Facultatea de Științe Juridice și Științe Administrative București (denumită anterior Facultatea de Drept București) a fost inființată în anul 1991, în același an cu inființarea Universității Spiru Haret.

Programul de studii Drept a fost autorizat provizoriu prin dispozițiile H.G. nr. 568/1995, H.G. nr.294/1997, H.G. nr. 442/1998, H.G. nr. 535/1999 și ale H.G. nr. 696/2000.

Programul de studii Drept este acreditat prin dispozițiile Art. 2 lit.b) din Legea nr. 443/2002 privind înfiinţarea Universităţii "Spiru Haret" din Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare. Ulterior, statusul programului este prevăzut în conținutul HG 410/2002 și următoarele.

În anul 2005 s-a modificat denumirea facultății, aceasta devenind Facultatea de Drept și Aministrație Publică, ca urmare a înființării programului de studii Administrație Publică (HG nr. 916/2005, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. Nr.766/23.08.2005, anexa 1 B, pct. 6/2).

Prin preluarea programului de studii Relații Internaționale și Studii Europene, în anul 2015, denumirea facultății a devenit Facultatea de Științe Juridice, Politice și Administrative (HG nr.575/2015 , Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554bis din 27.07.2015, anexa 3, pct.6, nr.crt.14).

Implementând ciclul de studii Licență – Masterat – Doctorat, adoptat de către universitățile semnatare ale Chartei de la Bologna, facultatea este legal abilitată să desfășoare, în limba română, următoarele programe de studii de licență și masterat:

Baza legală și statusul programelor de studii acreditate / autorizate, pentru o perioadă de cinci ani, este următoarea:

Misiunea principală a facultăţii este de formare a specialiştilor în domeniul juridic și administrativ, profesionişti în competiţia de pe piaţa liberă a forţei de muncă în toate domeniile activităţii juridice și din administrația publică centrală și locală.

Misiunea de cercetare ştiinţifică vizează aspectele formării competenţelor de realizare a unor cercetări şi studii juridice prin angrenarea studenţilor şi a masteranzilor la activitatea de cercetare a facultăţii, în cadrul Centrului propriu de cer­cetare juridică, precum şi prin participarea acestora la se­siunile ştiinţifice organizate de facultate, cu caracter intern şi internaţional. Activitatea de Cercetare Ştiinţifică se desfăşoară în baza Planului de cercetare elaborat în conformitate cu Strategia cercetării ştiinţifice pe perioada 2021-2027, aprobată de Senatul Universităţii şi se încadrează în liniile directoare ale Planului naţional al cercetării, dezvoltării, inovării pentru perioada 2021-2027 şi Strategiei Naţionale de Dezvoltare Durabilă a României.

Echipa managerială şi colectivul de cadre didactice din cadrul Facultăţii de Științe Juridice și Științe Administrative - Bucureşti asigură îndeplinirea următoarelor obiective didactice şi ştiinţifice:

  1. a) În domeniul activităţii didactice:
  1. b) În domeniul activităţii de cercetare ştiinţifică: