Licență R.I.S.E - Iulie 2018

 Programare examen de licenta iulie 2018

Program orar al secretariatului pentru inscrierea absolventilor - licenta iulie 2018

Regulamen examen licenta

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE LICENTA RISE DREPT INTERNATIONAL PUBLIC

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE LICENTA RISE

  Model cerere alegere tema pentru lucrarea de licenta

Ghid pentru elaborarea şi prezentarea lucrării de licenţă

 Comisie de examen de licenţă:

Preşedinte:    Prof.univ.dr. Nicoleta Diaconu

    Membri:    Prof.univ.dr. Constantin Iordache

                      Conf.univ.dr. Cristina Păiușan-Nuică

                Secretar:    Asist.univ.dr. Mihaela Istrate

 Membru supleant:    Lect.univ.dr. Sorin Cristescu

Comisie pentru analiza şi soluţionarea contestaţiilor:

Preşedinte:    Conf.univ.dr. Dragoș Frăsineanu

    Membri:    Conf.univ.dr. Teodora Stănescu-Stanciu

                      Conf.univ.dr. Mircea Negru

               Secretar:    Asistent univ.dr. Vlad Florea

Membru supleant:    Lect.univ.dr. Sorin Cristescu

 

Profesori coordonatori R.I.S.E.

Conf. univ. dr. Păiușan Cristina
fisier atasat
2015-11-16 09:11:50 
Delete | Edit
Conf.univ.dr. Teodora Stanescu Stanciu
fisier atasat
2015-11-16 09:10:46 
Delete | Edit
Lector univ.dr. Elena Iuliana Lache
fisier atasat
2015-11-16 09:11:39 
Delete | Edit
     
Asistent univ. dr. Istrate Mihaela
fisier atasat
2015-11-16 09:20:12 
Delete | Edit
Asistent univ. dr. Istrătescu Anelis Vanina
fisier atasat
2015-11-16 09:21:44 
Delete | Edit