Important- in atentia studentilor din an II specializare Drept

               Modificare Regulament activitate profesională a studenților 2016/2017

Senatul Universității SPIRU HARET a aprobat modificarea și completarea art.52 alin(3) din Regulamentul pentru activitatea profesională a studenților în anul universitar 2016/2017. Astfel, media minimă generală obținută în anul I pentru a urma comasat anii de studiu II și III la programul de studii Drept este de 8,00 (opt).

Studenții de la specializarea Drept care doresc să urmeze comasat anii de studiu II și III pot depune cerere scrisă la secretarul șef al facultății până vineri 30 septembrie 2016, ora 14,00, pentru a fi analizate în ședința Consiliului Facultății.

                                                                   Decan,

                                                  Conf. univ. dr. Ilie Marian

INSCRIERE AN UNIVERSITAR 2016/2017

             

Stimați studenți/masteranzi,

            Pentru buna desfășurare a noului an universitar, vă adresăm rugămintea să vă prezentați la secretariatul facultății până pe 16 septembrie 2016 pentru încheierea contractului de studii și înscrierea în anul universitar 2016/2017.

Vă mulțumim pentru înțelegere,

Decanat

Autentificarea pe site-ul facultății

autentificare ssub

Baze de date cu acces gratuit

Jstor

THOMSON REUTERS

LEGALIS.RO

 

Comunicat pentru absolvenții care au susținut și promovat examenul de licență în sesiunile iulie 2011 și februarie 2012

Comunicat acte studii 2011_2012

Comunicat pentru absolvenții care au susținut și promovat examenul de licență în sesiunile iulie 2009 și februarie 2010

Comunicat_diplome_2009_2010