Director Departament:
Conf.univ.dr. Rudăreanu Mariana

Membri în Consiliul Facultății:
1. Conf.univ.dr. Ilie Marian
2. Conf.univ.dr. Rudăreanu Mariana
3. Conf.univ.dr. Păiuşan Nuică Cristina
4. Conf.univ.dr. Artene Diana Anca
5. Lect.univ.dr. Raiciu Dan Dimitrie
6.Căzănaru (Unteşu) Fineta Daniela - student
7. Toma Florina Mihaela-student

Membri în Consiliul Departamentului:
1. Prof.univ.dr. Diaconu Nicoleta
2. Conf.univ.dr. Florea Bujorel
3. Conf.univ.dr. Ifrim Oana Roxana
4. Asist.univ.dr. Pătru Alina Daniela

Regulament de funcționare

 

Plan de Activitate 2016/2017

Plan de activitate 2015_2016