ADMITERE MASTER DREPT - STIINȚE PENALE SEPTEMBRIE 2019

CONCURS ADMITERE

MASTER DREPT – ȘTIINȚE PENALE

                                   Facultatea de Științe Juridice, Politice și Administrative organizează concurs de admitere la programul de studii de master „Științe Penale (Ciclul II Bologna)” (sesiune septembrie 2019).

Data: joi 26 septembrie 2019, ora 11,00.

Locația: sediul Facultății de Științe Juridice, Politice și Administrative, Șoseaua Berceni nr. 24, etaj 1, sala 111.

Ținuta: decentă.

Dosarele complete se depun la secretariatul facultății până la 25 septembrie 2019, inclusiv.Detaliile privind înscrierea, verificarea și notarea probelor de concurs sunt disponibile la adresele:

1.https://admitere.spiruharet.ro/masterat/   

2.https://sjpa-b.spiruharet.ro/images/secretariat/secretariat-facultate-sjpa/FSJPA_Metodologie_admitere_master_2019_2020.pdf

DECANAT

TAXE DE STUDIU

Pentru plata prin virament bancar:

Cod IBAN RO08 RZBR 0000 0600 0466 9150

BANCA RAIFFEISEN BANK 

Regulament privind eliberarea documentelor/actelor de studii

Regulament privind eliberarea documentelor/actelor de studii

Disertație 2019

PROGRAMARE EXAMEN DE DISERTAȚIE 24 SEPTEMBRIE 20194 SEPTEMBRIE 2019

Program secretariat- inscriere examen de disertatie SEPTEMBRIE 2019

Metodologia proprie privind organizarea și desfasurarea examenelor de licenta si disertatie

Fisa consiliere si orientare in cariera

Fisa de inscriere

Declaratie privind originalitatea conţinutului lucrării de disertatie

Ghid elaborarea lucrarii de disertatie

 

Comisie de examen de disertaţie:

     Preşedinte:   Prof.univ.dr. Doinel Dinuică

         Membri:   Conf.univ.dr. Marian Ilie

                         Conf.univ.dr. George Coca

       Secretar:   Lect.univ.dr. Dan Dimitrie Raiciu

    Membru supleant:  Conf.univ.dr. Stancu Radu