TAXE DE STUDIU

Pentru plata prin virament bancar:

CNP DEPUNATOR....................

Rata de studii/Facultate/specializare

Cod IBAN RO08 RZBR 0000 0600 0466 9150

BANCA RAIFFEISEN BANK 

Regulament privind eliberarea documentelor/actelor de studii

Regulament privind eliberarea documentelor/actelor de studii

Disertație Septembrie 2020

Rezultate examen disertatie septembrie 2020

Programare examen disertatie 22 septembrie 2020

Anunt in atentia absolventilor

Programare examen de disertatie septembrie 2020

Program orar secretariat pentru inscriere examen de disertatie

Model cerere lucrare licenta

Metodologia proprie privind organizarea și desfasurarea examenelor de licenta si disertatie

Fisa consiliere si orientare in cariera

Fisa de inscriere

Declaratie privind originalitatea conţinutului lucrării de disertatie

Ghid elaborarea lucrarii de disertatie 

Comisie de examen de disertaţie:

Preşedinte:      Prof.univ.dr. Doinel Dinuică

Membri:          Prof. univ.dr. Jidovu Nicu

                        Conf.univ.dr. Marian Ilie

Secretar:          Lect.univ.dr. Dan Dimitrie Raiciu

Membru supleant: Conf.univ.dr. Coca George