Director Departament:
Conf.univ.dr. Rudăreanu Mariana

Membri în Consiliul Departamentului:
1. Prof.univ.dr. Diaconu Nicoleta - responsabil cu educația
2. Conf.univ.dr. Florea Bujorel - responsabil cu activitățile sociale
3. Conf.univ.dr. Ifrim Oana Roxana - responsabil cu cercetarea
4. Asist.univ.dr. Pătru Alina Daniela - responsabil cu studenții

Regulament de funcționare

Plan de activitate 2018/2019

Plan de activitate 2017/2018