Director Departament:
Conf.univ.dr. Rudăreanu Mariana

Membri în Consiliul Departamentului:
1. Prof.univ.dr. Diaconu Nicoleta
2. Conf.univ.dr. Florea Bujorel
3. Conf.univ.dr. Ifrim Oana Roxana
4. Asist.univ.dr. Pătru Alina Daniela

Regulament de funcționare

Plan de Activitate 2016/2017

Plan de activitate 2015_2016