SESIUNE SPECIALA DE REEXAMINARE SEPTEMBRIE 2020

ANUNT

IN ATENTIA STUDENTILOR/MASTERANZILOR

Senatul Universitatii SPIRU HARET din Bucuresti a aprobat  organizarea unei Sesiuni special de reexaminari cu taxă in perioada 24 septembrie – 26 septembrie 2020, pentru toti studentii si masteranzii.

Examenele se vor sustine in baza unei  cererei si dupa achitarea taxei.

In atentia studentilor membri PRO-LEX / COLUMNA

In atentia studentilor care sunt membri ProLex si Columna

ANUNT PRIVIND INSCRIEREA SI ADMITEREA LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICA.

Pentru mai multe detalii accesati site-ul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) - dppd.spiruharet.ro

Adeverinta licenta/disertatie Iulie 2020

 Absolvenții care au susținut examenul de licență (toate specializarile)/disertație, in sesiunea IULIE 2020, pot ridica adeverinta de absolvire de la secretariatul facultății conform programului afișat (se ridica personal in baza actului de identitate sau de catre o alta persoana cu procura notariala).

OFERTA EDUCATIONALA 2020-2021

Oferta educationala 2020-2021

Taxe de şcolarizare

TAXE DE SCOLARIZARE 2020/2021

TAXE DE SCOLARIZARE 2019_2020

Pentru plata prin virament bancar:

Cod IBAN RO08 RZBR 0000 0600 0466 9150

BANCA RAIFFEISEN BANK 

 CNP....depunător

 Vă informăm că aveţi posibilitatea achitării taxei de studiu şi a taxelor pe disciplină şi prin modulul de plăţi online integrat în UMS.

Plăţile online se pot efectua astfel accesând situația școlară la adresa:

https://situatiescolara.spiruharet.ro/ums/do/secure/inregistrare_user

Instrucţiuni de la adresa: http://www.spiruharet.ro/data/2014/09/ums.pdf

 Referitor la plata celor 4 tranşe de studii conform contractului semnat la începerea anului şcolar privind plata acestora, la termenele prevăzute, menţionăm că plăţile în sistem bancar şi P.O.S se consideră achitate la data la care sumele intră în contul Universităţii şi apar în extrasul de cont. Vă rugăm ca pentru evitarea penalizărilor să aveti în vedere circuitul bancar şi să efectuati plata cu cel puţin o zi înainte de data limită.

Autentificarea pe site-ul facultății

autentificare ssub