Programare sesiune speciala de restante, reexaminari, credite si diferente 19.09-21.09.2018

ANUNT IMPORTANT

ÎN ATENȚIA STUDENȚIILOR / MASTERANZILOR

ÎNSCRIȘI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017/2018

        Conform hotărârii Senatului universității SPIRU HARET nr.126 din 18 septembrie 2018 se organizează sesiune specială de restanțe, reexaminări, credite și diferențe în perioada 19.09 - 21.09. 2018.

       Studenții/Masteranzii care doresc să susțină examenele( conform planificării afisate la avizierul facultății ) în sesiunea specială vor depune cereri scrise la secretariatele facultății și vor achita taxele stabilite de Consiliul de administrație.

Decan,

Conf. univ. dr. Ilie Marian

 

Conferința Internațională 17 mai - 18 mai 2018

Afiș Conferință 17_18 mai 2018

Program Conferință 17_18 Mai 2018

Cont IBAN RO52RNCB0064010566290004, BCR București

Taxe de şcolarizare

Taxe de studiu 2017_2018 

Pentru plata prin virament bancar:

Cod IBAN RO08 RZBR 0000 0600 0466 9150

BANCA RAIFFEISEN BANK 

 

 

Autentificarea pe site-ul facultății

autentificare ssub

Baze de date cu acces gratuit

Jstor

THOMSON REUTERS

LEGALIS.RO