EVALUĂRI PE PARCURS - semestrul II

EVALUĂRILE PE PARCURS (SEMESTRUL AL II-LEA) SE REALIZEAZĂ DUPĂ CUM URMEAZĂ:

- EVP-1: 24.04 - 06.05.2023 - test în sistem e-learning, se efectuează în timpul orelor de seminar. 

- EVP-2: 08 - 20.05.2023 - proiect, studiu de caz, lucrare practică ş.a., se susține in sistem față în față în timpul orelor de seminar.

 

NOTĂ: Programările (cu dată, oră, sală), vor fi afişate de fiecare cadru didactic în platforma e-learning, pentru fiecare disciplină.

ÎN ATENŢIA ABSOLVENŢILOR CARE AU PROMOVAT EXAMENUL DE LICENŢĂ ÎN SESIUNEA - FEBRUARIE 2023

Începând de astăzi 03.03.2023 se eliberează adeverinţele de absolvire (licenţă).

MODALITATEA DE CALCUL A NOTEI FINALE

- Descarcă

FESTIVITATEA DE ABSOLVIRE - PROMOŢIA 2023

- Descarcă

Acces baze de date pentru studenti - masteranzi

- Descarcă

Programul Future - Gratuit

- Future

- Program

STIMAŢI STUDENŢI / MASTERANZI

PENTRU ÎNCEPEREA ÎN CONDIŢII FOARTE BUNE A NOULUI AN UNIVERSITAR, 2022-2023 VĂ INVITĂM SĂ VĂ PREZENTAŢI LA SECRETARIAT ÎN VEDEREA ÎNCHEIERII CONTRACTELOR DE ŞCOLARIZARE ŞI ALCĂTUIRII GRUPELOR DE STUDII, CÂT MAI CURÂND POSIBIL.

ELIBERARE ADEVERINŢE LICENŢĂ/DISERTAŢIE - sesiunea septembrie 2022

Adeverinţele de absolvire, sesiunea septembrie 2022, se pot ridica de la secretariatul facultăţii - camera 102, etajul 1, începând de luni 10.10.2022.

TAXE DE STUDII

Taxe de şcolarizare 2023-2024

Taxe de şcolarizare 2022-2023