ADEVERINȚE ABSOLVIRE

Adeverințele de absolvire  pot fi ridicate de la serviciul secretariat, în timpul programului de lucru, de către titular sau de către o altă persoană cu împuternicire notarială, incepand de astazi 11 iulie 2024.

Adeverințele pot fi transmise titularului în format electronic, la solicitarea acestuia, formulată în scris sau prin email: mariana.stefancu@spiruharet.ro / etaj 2, camera 209.

Preînscriere 2024

Vizual preinscrieri

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR/ MASTERANZILOR DIN ANII TERMINALI

- Festivitatea de absolvire - promoția 2024

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR/MASTERANZILOR DIN ANII TERMINALI

În sesiunea de vară 03-15 iunie 2024 studenții și masteranzii din anii terminali pot susține examene de credite și diferențe din anii anteriori, în zilele de examene programate pentru anii în curs.
Pentru susținerea examenului, studenții/masteranzii trebuie sa depună o solicitare scrisă la secretariat, cu 24h înainte, în vederea înrolării în sistem.
Studenții înscriși în an suplimentar vor putea susține examenele de credite și diferențe fără achitarea taxelor de reexaminare, cu excepția examenelor/lucrărilor practice.
Decan
 

EXAMENE ANI TERMINALI

Studentii / masteranzii din anul terminal vor putea susține examenele pt finalizarea studiilor, dupa cum urmeaza:

- examene credite si diferente (pt anii anteriori) = 03 - 15.06.2024

- examene semestrul II = 03 - 15.06.2024

- examene restanță sem.I / II = 18 - 22.06.2024

- finalizarea si predarea proiectului de lucrare licenta / disertatie = cel mai tarziu in saptamana 03-07.06.2024 (termenul poate fi anterior acestei perioade, in functie de data stabilita de profesorul coordonator);

- inscrierea pt examenul de licenta / disertație = 10 - 21.06.2024;

- susținerea examenului de licenta / disertație = 01+03.07.2024, respectiv 02.07.2024.

Succes tuturor!

TAXE DE STUDII 2024-2025

- Descarcă

- Eșalonarea taxei de școlarizare

STRUCTURA ANULUI UNIV. 2024-2025

- Descarcă

EVALUĂRI PE PARCURS - semestrul II

EVALUĂRILE PE PARCURS (SEMESTRUL II) SE REALIZEAZĂ DUPĂ CUM URMEAZĂ:

- EVP-1: 15.04 - 27.04.2024 - test în sistem e-learning, se efectuează în timpul orelor de seminar. 

- EVP-2: 13 - 25.05.2024 - proiect, studiu de caz, lucrare practică ş.a., se susține in sistem față în față, în timpul orelor de seminar.

NOTĂ: Programările (cu dată, oră, sală), vor fi afişate de fiecare cadru didactic în platforma e-learning, pentru fiecare disciplină.