Reducere 10% din taxa scolarizare

Stimati studenti, pentru a beneficia de reducerea de 10% din taxa de scolarizare, plata integrală a taxei de școlarizare trebuie realizată până pe 16 octombrie 2023, inclusiv.
Vă recomandăm ca plata ratei 1 să fie realizată până la data menționată anterior, pentru a nu se percepe penalități.
Decan
 

IMPORTANT

Stimaţi studenţi,

În vederea constituirii seriilor/grupelor de studii, vă adresăm rugămintea de a încheia procedura de înscriere (achitarea taxei de studii, completarea formularelor de înscriere), pentru anul universitar 2023-2024.

FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A ANULUI UNIVERSITAR 2023-2024

Stimaţi studenţi,

 
Luni, 02.10.2023, ora 12.00 are loc Festivitatea de deschidere a anului universitar 2023-2024, în Amfiteatrul 212.

IMPORTANT - Transport Metrou/Feroviar

- Transport feroviar

- Transport metrou

Sesiune speciala de examene restanțe, credite şi diferenţe 13-14.09.2023, ani terminali

Stimati studenti / masteranzi,
 
În şedinta de azi a Senatului Universității Spiru Haret din Bucuresti s-a aprobat  organizarea unei sesiuni speciale de examene restanțe, credite şi diferenţe în perioada 13-14 septembrie 2023 pentru studenţii/masteranzii din anii terminali.
Studenţii/masteranzii care doresc să susţină examene în aceasta sesiune specială vor depune cereri scrise la secretariatul facultăţii - cu minim 24 ore inainte - şi vor achita taxele stabilite de Consiliul de administraţie.
Decan

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR ANULUI III

Colocviul de practică programat în sesiunea de Credite şi diferenţe, în data de 08.09.a.c., se va desfăşura între orele 12.00 - 14.00.

ADEVERINŢE DE ABSOLVIRE

Începând de astăzi 17.07.2023 se eliberează adeverinţele de absolvire - Sesiunea licenţă/disertaţie - iulie 2023.

 PROGRAM SECRETARIAT:

- Luni-Joi: 8.30-15.30

- Vineri: 8.30-13.30

ORGANIZAREA CURSULUI POSTUNIVERSITAR

- Descarcă

VERIFICARE EDUCAȚIE FIZICĂ - DREPT ANUL II IFR

Stimați studenți,
 
Verificarea practică la Educație fizica - pt. anul II IFR -  are loc miercuri 24 mai 2023, ora 18.00, sala 408.
Profesor Teușdea Claudiu