EVALUĂRILE PE PARCURS (SEMESTRUL AL II-LEA) SE REALIZEAZĂ DUPĂ CUM URMEAZĂ:

- EVP-1: 24.04 - 06.05.2023 - test în sistem e-learning, se efectuează în timpul orelor de seminar. 

- EVP-2: 08 - 20.05.2023 - proiect, studiu de caz, lucrare practică ş.a., se susține in sistem față în față în timpul orelor de seminar.

 

NOTĂ: Programările (cu dată, oră, sală), vor fi afişate de fiecare cadru didactic în platforma e-learning, pentru fiecare disciplină.