PROGRAM ORAR - SEMESTRUL II - anul univ.2022-2023

- Anul I

- Anul II

REZULTATELE EXAMENULUI DE DISERTAŢIE - februarie 2023

- Promovaţi

- Nepromovaţi

GHID PENTRU ELABORAREA ŞI PREZENTAREA LUCRĂRII DE DISERTAŢIE 2022-2023

- Descarcă

STRUCTURA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE - FEBRUARIE 2023

- Descarcă

- Repartizare sală

PROGRAMAREA SESIUNII DE EXAMENE ianuarie-februarie 2023

- Anul I

- Anul II

- Anul II (restanţe din anul I, semestrul 1)

Cerere pentru elaborarea lucrării de disertaţie

- Descarcă

PRACTICĂ DE SPECIALITATE

- Caiet de practică

- Convenţia cadru - Anul I

- Convenţia cadru - Anul II - Restanţe

- Metodologie

Extras din Hotărârea Consiliului Facultăţii privind modalitatea de examinare

- Descarcă

GHID PENTRU ELABORAREA ŞI PREZENTAREA LUCRĂRII DE DISERTAŢIE 2021-2022

- Descarcă

METODOLOGIE PROPRIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE

- Descarcă