poza

 

Universitatea Spiru Haret

Facultatea de Ştiinţe Juridice, Politice şi Administrative Bucureşti

Șoseaua  Berceni nr.24, sector 4, Bucureşti

Telefon: 021.334.44.19 / 021.455.1038;

Fax: 021.334.52.53; e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;

 

Școala viitorilor jurişti își desfăşoară activităţile într-un edificiu pe cât de modern şi elegant, pe atât de funcţional, dotat cu aulă şi mai multe săli de curs, cu săli de seminar spaţioase şi luminoase, laborator de criminalistică, bibliotecă şi săli de lectură, toate înzestrate cu mobilier, aparatură si tehnică de calcul de ultimă generaţie. Facultatea de Științe Juridice, Politice și Administrative oferă condiţii de studiu la un înalt nivel şi se înscrie, fără discuţie, în categoria privilegiată a elitei instituţiilor europene de învăţământ superior. Aici, graţie valorosului corp didactic, format din specialişti de renume în domeniu, practicieni cunoscuţi şi respectaţi, activitatea de cercetare ştiinţifică armonios conjugată cu aceea de învăţământ a dat naştere unei autentice şi inconfundabile şcoli de drept.

Facultatea asigură studenţilor o bibliotecă ce dispune de un fond de carte cu peste 26.000 volume şi publicaţii periodice, suporturi electronice pentru desfăşurarea activităţilor de laborator şi seminar, tratate, cursuri şi sinteze ale cursurilor în format electronic, dar şi de o sală de lectură.

Facultatea dispune şi de Centrul de cercetări juridice, politice şi administrative la care au acces toţi studenţii cuprinşi în proiectele de cercetare.

Căminele Universităţii, în care sunt cazaţi şi studenţii Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Politice şi Administrative, situate în Bucureşti, Aleea Moldoviţa nr. 5-10 şi Bd. Energeticienilor, nr. 9-11, totalizează 1200 locuri şi se află la mai puţin de 10 minute de sediul facultăţii     

Facultatea are încheiate convenţii şi protocoale cu  instanţe judecătoreşti, cabinete de avocatură, notariate, cabinete de insolvenţă, primării şi ale unităţi ale administraţie publice locale, unde studenţii noştri efectuează practica de specialitate în condiţii moderne, potrivit standardelor europene.

Studenţii beneficiază şi de alte drepturi şi facilităţi, cum ar fi: taxe de şcolarizare moderate achitabile în 4 rate; cursuri tipărite realizate în editura şi complexul tipografic proprii, participarea la activităţile ştiinţifice, cultural-artistice şi sportive care se desfăşoară în Universitate; acces nelimitat la platforma e‑Learning Blackboard şi de utilizare a tuturor facilităţilor programului informatic, cursuri, consultaţii, lecţii de sinteză, dezbateri, teste de evaluare prezentate prin intermediul posturilor proprii de televiziune (TvH) şi radio (Radio 7-Seven) şi al publicaţiei Opinia naţională, sistem University Management System (UMS) prin care se pot observa în timp real (inclusiv pe telefonul mobil) situaţia şcolară, situaţia taxelor şi alte informaţii relevante;

Facultatea de Ştiinţe Juridice, Politice şi Administrative Bucureşti are următoarele programe de studii de licenţă şi masterat:

  Drept – ciclu licenţă 4 ani (240 ECTS), învățământ cu frecvență - 300 locuri, program Acreditat;

Drept – ciclu licenţă 4 ani (240 ECTS), învățământ cu frecvență redusă - 100 locuri, program Acreditat;

Administraţie Publică – ciclu licenţă 3 ani (180 ECTS), învățământ cu frecvență - 50 locuri, program Acreditat;

Poliţie Locală - ciclu licenţă 3 ani (180 ECTS), învățământ cu frecvență - 50 locuri, program Nou, autorizat provizoriu;

Master Ştiinţe penale - 1 an (60 ECTS), învățământ cu frecvență - 50 locuri, program Acreditat.

În cadrul facultăţii funcţionează şi următoarele cursuri postuniversitare:

      1. Medierea - procedură alternativă de soluţionare a conflictelor - 90 de ore

      2. Carieră juridică – 90 de ore

       3. Probaţiunea, activitate de reintegrare a persoanelor aflate 
           în conflict cu  legea penală – 90 de ore

       4. Legislaţia învăţământului şi a muncii în context european - 90 de ore

       5.Managementul Cunoașterii - factor dinamizator al eficienței în administrația publică

Acte normative care atestă stadiul acreditării / autorizării:

HG nr. 575/2015 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554bis/27.07.2015, anexa 2, nr.crt. 6, poz.14, - pentru programele de licenţă

HG nr. 595/2015 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595bis/06.08.2015, anexa 2, nr.crt. 4, - pentru programul de master.

Taxe

Taxă anuală studii licenţă - 3.000 lei

Taxă anuală studii master - 3.600 lei