EVALUĂRILE PE PARCURS (SEMESTRUL II) SE REALIZEAZĂ DUPĂ CUM URMEAZĂ:

- EVP-1: 15.04 - 27.04.2024 - test în sistem e-learning, se efectuează în timpul orelor de seminar. 

- EVP-2: 13 - 25.05.2024 - proiect, studiu de caz, lucrare practică ş.a., se susține in sistem față în față, în timpul orelor de seminar.

NOTĂ: Programările (cu dată, oră, sală), vor fi afişate de fiecare cadru didactic în platforma e-learning, pentru fiecare disciplină.