Aplicații informatice de asistență juridică pentru entități de drept public sau privat

PROGRAM POSTUNIVERSITAR DE FORMARE ȘI

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

 

Aplicaţii informatice de asistența juridică pentru entități de drept public sau privat

DOMENIUL DE STUDII: DREPT

Forma de învăţământ: ID

Număr credite transferabile: 10 credite

Durata programului: 120 ore

Obiectivele programului

  • Dezvoltarea de competențe digitale, formarea și dobândirea de abilități practice pentru utilizarea instrumentelor informatice, de comunicație, multimedia și e-Learning în educație juridică;
  • Dezvoltarea competențelor și a abilităților practice de comunicare informatică în domeniul juridic;
  • Dezvoltarea de resurse juridice pentru mediul informatic;
  • Protecția și securitatea datelor juridice în mediul informatic;
  • Integrarea aplicaţiilor informatice de asistența juridică;
  • Utilizarea de metode/ tehnici/ instrumente informatice avansate pentru eficientizarea proceselor juridice;
  • Aplicarea de principii, norme și valori ale eticii și integrității profesionale în cadrul propriilor strategii de muncă.

Competențe/ abilități profesionale formate/ dezvoltate

C1.  Cunoașterea și utilizarea instrumentelor informatice și de comunicație, multimedia și e-Learning

        folosite în desfășurarea proceselor educaționale în domeniul juridic;

C2.  Comunicarea informațională în mediul juridic;

C3.  Dezvoltarea de resurse juridice pentru mediul informatic;

C4.  Protecția și securitatea datelor juridice în mediul informatic;

C5.  Integrarea aplicațiilor informatice în procesele educaționale juridice;

Competențe/ abilități transversale formate/ dezvoltate

CT1. Competențe digitale avansate

CT2. Utilizarea aplicațiilor informatice juridice;

CT3. Utilizarea de metode/ tehnici/ instrumente informatice avansate pentru eficientizarea

         proceselor educaționale juridice;

CT4. Aplicarea de principii, norme și valori ale eticii și integrității profesionale în cadrul propriilor strategii  de muncă

Module:

Modul 1 Competente informatice avansate: MS Windows, MS Office

Modul 2 Tehnologii informatice de comunicare aplicate în domeniul juridic

Modul 3 Dezvoltarea de resurse juridice pentru mediul informatic
Modul 4 Protecția și securitatea datelor juridice în mediul informatic
Modul 5 Aplicaţii informatice de asistența juridică