PROGRAM POSTUNIVERSITAR DE FORMARE ȘI

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

 

Aplicaţii informatice de asistența juridică pentru entități de drept public sau privat

DOMENIUL DE STUDII: DREPT

Forma de învăţământ: ID

Număr credite transferabile: 10 credite

Durata programului: 120 ore

Obiectivele programului

  • Dezvoltarea de competențe digitale, formarea și dobândirea de abilități practice pentru utilizarea instrumentelor informatice, de comunicație, multimedia și e-Learning în educație juridică;
  • Dezvoltarea competențelor și a abilităților practice de comunicare informatică în domeniul juridic;
  • Dezvoltarea de resurse juridice pentru mediul informatic;
  • Protecția și securitatea datelor juridice în mediul informatic;
  • Integrarea aplicaţiilor informatice de asistența juridică;
  • Utilizarea de metode/ tehnici/ instrumente informatice avansate pentru eficientizarea proceselor juridice;
  • Aplicarea de principii, norme și valori ale eticii și integrității profesionale în cadrul propriilor strategii de muncă.

Competențe/ abilități profesionale formate/ dezvoltate

C1.  Cunoașterea și utilizarea instrumentelor informatice și de comunicație, multimedia și e-Learning

        folosite în desfășurarea proceselor educaționale în domeniul juridic;

C2.  Comunicarea informațională în mediul juridic;

C3.  Dezvoltarea de resurse juridice pentru mediul informatic;

C4.  Protecția și securitatea datelor juridice în mediul informatic;

C5.  Integrarea aplicațiilor informatice în procesele educaționale juridice;

Competențe/ abilități transversale formate/ dezvoltate

CT1. Competențe digitale avansate

CT2. Utilizarea aplicațiilor informatice juridice;

CT3. Utilizarea de metode/ tehnici/ instrumente informatice avansate pentru eficientizarea

         proceselor educaționale juridice;

CT4. Aplicarea de principii, norme și valori ale eticii și integrității profesionale în cadrul propriilor strategii  de muncă

Module:

Modul 1 Competente informatice avansate: MS Windows, MS Office

Modul 2 Tehnologii informatice de comunicare aplicate în domeniul juridic

Modul 3 Dezvoltarea de resurse juridice pentru mediul informatic
Modul 4 Protecția și securitatea datelor juridice în mediul informatic
Modul 5 Aplicaţii informatice de asistența juridică