Rezultate examen disertatie septembrie 2020

Programare examen disertatie 22 septembrie 2020

Anunt in atentia absolventilor

Programare examen de disertatie septembrie 2020

Program orar secretariat pentru inscriere examen de disertatie

Model cerere lucrare licenta

Metodologia proprie privind organizarea și desfasurarea examenelor de licenta si disertatie

Fisa consiliere si orientare in cariera

Fisa de inscriere

Declaratie privind originalitatea conţinutului lucrării de disertatie

Ghid elaborarea lucrarii de disertatie 

Comisie de examen de disertaţie:

Preşedinte:      Prof.univ.dr. Doinel Dinuică

Membri:          Prof. univ.dr. Jidovu Nicu

                        Conf.univ.dr. Marian Ilie

Secretar:          Lect.univ.dr. Dan Dimitrie Raiciu

Membru supleant: Conf.univ.dr. Coca George