Conferinţă Facultatea de Științe Juridice și Știinte Administrative

 

E-Governance and E-Justice in the Space of Freedom,
Security and Justice of the European Union II

25-26 IUNIE 2020