Fişa disciplinei 2020 - 2024

ANUL I

 - Teoria generală a dreptului

- Istoria statului şi dreptuluiIstoria statului şi dreptului

- Dr.constituţional şi instituţii politice I

- Dr.civil. Teoria generală

- Dr.roman I

- Limba engleză I

- Limba franceză I

- Dr.constituţional şi instituţii politice II

- Dr.civil. Persoanele

- Dr.roman II

- Limba engleză II

- Limba franceză II

- Introducere în studiul dreptului

- Informatică judiciară

- Metodologia cercetării ştiinţifice

- Economie

 

ANUL II

- Dr.civil. Drepturile reale

- Dr.administrativ I

- Dr.penal. Partea generală I

- Dr.internaţional public

- Managementul proiectelor europene

- Contabilitate şi expertiză contabilă

- Limba engleză III

- Limba franceză III

- Dr.civil. Teoria obligaţiilor

- Dr.administrativ II

- Dr.penal. Partea generală II

- Criminologie

- Dr.financiar şi fiscal

- Sisteme politice comparate

- Logică juridică

 

ANUL III

- Dr.civil. Contracte speciale

- Dr.penal. Parte specială I

- Dr.procesual penal I

- Dr.comercial I

- Dreptul Uniunii Europene

- Practică de specialitate

- Dr.civil. Succesiuni

- Dr.penal. Parte specială II

- Dr.procesual penal II

- Dr.comercial II

- Dreptul familiei

- Protecţia internaţională a drepturilor omului

- Jurisprudenţa CEDO

- Dreptul mediului

- Dreptul proprietăţii intelectuale

- Dr.social european

 

ANUL IV

- Dr.procesual civil I

- Dreptul muncii

- Criminalistică

- Organizarea şi etica profesiilor juridice

- Dreptul transporturilor

- Dr.procesual civil II

- Dreptul securităţii sociale

- Dreptul concurenţei

- Practică de specialitate

- Dreptul asigurărilor

- Mediere şi arbitraj

- Dreptul comerţului internaţional

- Dr.internaţional privat

- Dr.execuţional penal