În sesiunea de vară 03-15 iunie 2024 studenții și masteranzii din anii terminali pot susține examene de credite și diferențe din anii anteriori, în zilele de examene programate pentru anii în curs.
Pentru susținerea examenului, studenții/masteranzii trebuie sa depună o solicitare scrisă la secretariat, cu 24h înainte, în vederea înrolării în sistem.
Studenții înscriși în an suplimentar vor putea susține examenele de credite și diferențe fără achitarea taxelor de reexaminare, cu excepția examenelor/lucrărilor practice.
Decan
 
- Cerere credite și diferențe