Adeverințele de absolvire  pot fi ridicate de la serviciul secretariat, în timpul programului de lucru, de către titular sau de către o altă persoană cu împuternicire notarială, incepand de astazi 11 iulie 2024.

Adeverințele pot fi transmise titularului în format electronic, la solicitarea acestuia, formulată în scris sau prin email: mariana.stefancu@spiruharet.ro / etaj 2, camera 209.